UNDER SAMMA HIMMEL

Illustrationer till projektet Under samma himmels hemsida. Projektet syftar till att skapa goda relationer i skolan oavsett religiös bakgrund, genom föreläsningar och dialog. Den är framtagen på initiativ av Interreligiösa rådet i Göteborg och drivs av studieförbundet Sensus.

Uppdragsgivare: Sensus

År: 2020