GOD ARBETSMILJÖ FÖR HBTQI-PERSONER

Illustrationer till de fem kapitlen i guiden samt omslagsbild.

8.-Del-3_Motverka-diskriminering_Olika-förhållningssätt-i-ett-heter
3.-Del-1_Introduktion_Arbetsgruppens-och-individens-roll
7.-Del-3_Motverka-diskriminering_En-exkluderande-social-arbetsmiljö
1.-Läsanvisning-till-guiden_Trygg-grupp
11.-Del-4_Att-skapa-en-inkluderande-arbetsplats_Ett-inkluderande-språ
12.-Del-4_Att-skapa-en-inkluderande-arbetsplats_Beredskap-och-stöd-vi
5.-Del-2_Nyckelbegrepp_Intersektionalitet

Illustrationer till guiden/metodmaterialet God Arbetsmiljö för hbtqi-personer.

Uppdragsgivare: MYNAK (Myndigheten för Arbetsmiljökunskap)

År: 2024