FÖREBYGGA SJÄLVMORD

Illustrationer till informationsmaterial om att fånga upp självmordstankar och förebygga självmord bland medarbetare.

Uppdragsgivare: Region Stockholm

År: 2023