< ARBETE >

Här kan du se mina olika uppdrag. Använd pilen ovanför eller siffrorna i sidfoten för att gå till nästa sida.

ILLUSTRATION

Illustration som visualiserar betydelsen av jämställdhet på arbetsplatser.

Uppdragsgivare: Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

År: 2023


ILLUSTRATIONER

Illustrationer till e-utbildning riktad till personal som ska jobba i den nya bussterminalen vid Slussen.

Uppdragsgivare: Region Stockholm, Trafikförvaltningen

År: 2023-2024


Se fler illustrationer


ILLUSTRATIONER

Illustrationer till e-utbildning om att bemöta personer med samisk bakgrund i olika vårdsituationer.

Uppdragsgivare: Region Stockholm

År: 2023


Se fler illustrationer


ILLUSTRATIONER

Illustrationer till informationsmaterial om att fånga upp medarbetare med självmordstankar.

Uppdragsgivare: Region Stockholm

År: 2023


Se fler illustrationer


VIDEOPRODUKTION/ANIMERING

Film, Så går offentliga upphandlingar till, till e-utbildning om styrning, arbetssätt och rutiner inom kommun och region, Utveckla välfärden som leverantör.

Uppdragsgivare: ADDA AB

År: 2023


VIDEOPRODUKTION/ANIMERING

Film, Budgetprocessen, till e-utbildning om styrning, arbetssätt och rutiner inom kommun och region, Utveckla välfärden som leverantör.

Uppdragsgivare: ADDA AB

År: 2023


VIDEOPRODUKTION/ANIMERING

Film, Så styrs en kommun, till e-utbildning om styrning, arbetssätt och rutiner inom kommun och region, Utveckla välfärden som leverantör.

Uppdragsgivare: ADDA AB

År: 2023


ILLUSTRATIONER

Karaktärskisser till läromedel i engelska, för årskurs 5 och 6.

Uppdragsgivare: Studentlitteratur

År: 2023

ILLUSTRATIONER

Illustrationer till en e-utbildning om styrning, arbetssätt och rutiner inom kommun och region, Utveckla välfärden som leverantör.

Uppdragsgivare: ADDA AB

År: 2023


Se fler illustrationer


ILLUSTRATION OCH GRAFISK FORMGIVNING

Roll-up till Anna Lindh-biblioteket på Försvarshögskolan.

Uppdragsgivare: Försvarshögskolan

År: 2023


Se hela roll-upen

ILLUSTRATIONER

Illustrationer till e-utbildning om medkänsla och självmedkänsla, riktad till vårdpersonal.

Uppdragsgivare: Region Stockholm

År: 2023


Se alla bilder i projektet

VIDEOPRODUKTION / ANIMERING

Tjänstedesign enligt Innovationsguiden, en film om arbetsmetoden tjänstedesign, riktad till medarbetare och konsulter inom offentlig sektor.

Uppdragsgivare: ADDA AB

År: 2023

VIDEOPRODUKTION / ANIMERING

Film om metoden tjänstedesign, riktad till medarbetare och konsulter inom offentlig sektor.

Uppdragsgivare: ADDA AB

År: 2023

ILLUSTRATIONER

Illustrationer till e-utbildning om metoden tjänstedesign, riktad till medarbetare och konsulter inom offentlig sektor.

Uppdragsgivare: ADDA AB

År: 2023


Se alla bilder i projektet

GRAFISK FORMGIVNING OCH ILLUSTRATION

Grafisk formgivning och illustrationer till boken Anhörig i rättspsykiatrin. Boken riktar sig till anhöriga till patienter inom rättspsykiatrin och innehåller information om rättigheter och andra tips och råd.

Uppdragsgivare: Inflytande i rättspsykiatrin, ett projekt inom Nationell samverkar för psykisk hälsa

År: 2023


Se uppslag och illustrationer från boken

ILLUSTRATION OCH VIDEOPRODUKTION/ANIMERING

Film om vårdskador som kan uppstå inom rättspsykiatrin. Den riktar sig till patienter och anhöriga och innehåller personliga berättelser och information om bland annat rättigheter.

Uppdragsgivare: Inflytande i rättspsykiatrin, ett projekt inom Nationell samverkar för psykisk hälsa

År: 2023


Se illustrationer från filmen